Terug

Leman - Bartender problematiek

Leman - Bartender problematiek - The Staff Solutions

The Staff Solutions staat Leman Cake Decorations bij in hun

BARTENDER problematiek

Problematiek
Vroeger werden bij de Firma Leman Cake Decorations etiketten afgedrukt vanuit verschillende applicaties die in gebruik waren in het bedrijf. Maar omwille van het gebrek aan flexibiliteit (de meeste afdrukken van etiketten waren hard gecodeerd in de applicatie) werd daarnaast Bartender aangewend om alle uitzonderingen (private labels, andere talen, ander lay-outs, …) aan te kunnen.

Zoals zo vaak voorkomt in bedrijven werd voor iedere “specialleke” een lay-out in Bartender aangemaakt en moest de operator op de werkvloer op zoek gaan naar het juiste etiket. Grootste probleem is hier het onderhoud van al deze honderden individuele aangemaakte layouts: bij iedere wijziging van een recept, een extra vraag van een klant, een wijziging in de wetgeving, … moeten al deze layouts individueel overlopen worden.

Wat natuurlijk een zeer arbeidsintensieve bezigheid is! Zonder dan nog te spreken over de accuraatheid van de info op de etiketten!

Oplossing
Met de implementatie van een nieuw ERP pakket werd The Staff Solutions ingeschakeld om zich te ontfermen over de integratie tussen BARTENDER en hun nieuw ERP pakket. Belangrijkste uitgangspunt van de aanpak van The Staff Solutions is dat alle noodzakelijke data opgeslagen wordt in één centrale database: het ERP-pakket, niet meer op de individuele layouts aangemaakt in BARTENDER.

Door de jarenlange ervaring met integratie van BARTENDER met diverse ERP pakketten is The Staff Solutions in staat om de ERP-partner correct aan te sturen welke informatie op welke manier moet beschikbaar zijn in het ERP pakket en hoe dit moet worden aangeleverd worden aan BARTENDER.

In een 1ste fase werden eerst de “standaard-etiketten”, die vroeger uit diverse applicaties werden afgedrukt, geautomatiseerd: Met een druk op de knop in het ERP pakket start de operator de juiste layouts met de juiste inhoud op de juiste printer of print-and-apply.

In een 2de fase werden alle “specialekes” aangepakt: een wildgroei van individuele layouts per klant en/of artikel. En daar gaat The Staff Solutions verder in dan een traditionele BARTENDER partner.

Er wordt namelijk getracht om het aantal verschillende layouts zoveel mogelijk te beperken door ze heel flexibel te maken, wat een hele kunst is! De aansturing en de beschikbaarheid van alle data in het ERP-pakket is hier belangrijk in.

Wederom door de ervaring met het aansturen van BARTENDER uit alle soorten ERP oplossingen wist The Staff Solutions precies aan te geven aan de ERP partner wat er moest voorzien worden. Met als gevolg dat de operator met dezelfde eenvoudige druk op de knop uit het ERP pakket alle afwijkende etiketten afgedrukt volgens de wensen van de klant.

Een extra voordeel voor Leman Cake Decorations is dat alle noodzakelijke informatie (allergenen, nutritionele waardes, vertalingen, logo’s, … ) nu allemaal beheerd worden in 1 applicatie: hun ERP pakket. En dat scheel een pak administratief werk!

The Staff Solutions hanteert een zeer belangrijke strategie in deze aanpak: de zelfredzaamheid van de klant moet zo hoog mogelijk zijn! De klant moet zijn om eventuele problemen bij afdrukken snel te detecteren en op te lossen. De klant moet ook in staat zijn om op en eenvoudige manier zelf printvoorbeelden te kunnen aanleveren voor nieuwe artikels en/of klanten. The Staff Solutions wordt enkel nog ingeschakeld bij heel complexe vragen.

Contacteer ons voor uw Bartender probleem