The Staff Solutions is een ICT service verlenend bedrijf, actief in diverse domeinen