Activiteiten van The Staff

Wat doen wij niet?

Wij verkopen geen hardware noch software. Wij programmeren niet en maken geen websites.

Wat doen wij dan wel?

Wij helpen bedrijven de juiste keuzes te maken in hun IT problematiek en zorgen ervoor dat deze investeringen achteraf optimaal renderen.

Hoe doen we dat?

1) Door objectief, onafhankelijk en professioneel advies te verlenen aan bedrijfsleiders en beslissingsnemers in vele domeinen van de informatica wereld, zowel op hardware als op software vlak.

2) Door hen met raad, daad en ervaring bij te staan bij belangrijke en moeilijke beslissingen.

3) Door met een brede kennis en ervaring de key-users bij te staan bij de implementatie van eender welke applicatie.

4) Door ondersteuning te bieden “te velde” en ons niet te verschuilen achter een helpdesk lijn of “ticketjes”.

Waarom zijn we daar zo goed in?

1) Omdat we kunnen terugblikken op een totale ervaring van meer dan 50 jaar in de IT-wereld als we alle jaren optellen dat ons beperkt team reeds actief is in deze wereld.

2) Omdat we door kruisbestuiving onze bagage van kennis en ervaring optimaal kunnen aanwenden want vele problematieken zijn gelijkaardig in bedrijven.

3) Omdat we de taal begrijpen van de gebruiker en dit kunnen vertalen naar de externe specialist of consultant.

4) Omdat we gewoon zijn om projecten te leiden waarbij meerdere externe partijen zijn bij betrokken.

5) Omdat we met onze no-nonsens aanpak heel snel resultaten boeken.

Omdat ons moto “los de problemen op bij de oorzaak, zodanig dat de gevolgen niet terugkeren” hoog in ons vaandel staat geschreven en bij ieder probleem of vraag van onze klanten consequent wordt toegepast.